Giải pháp

The gateway secure your bussiness in 4th industry.

NETSKOPE

Cung cấp khả năng hiển thị vô tận, giám sát dữ liệu theo thời gian thực và khả năng bảo vệ khỏi mối đe dọa khi truy cập các dịch vụ đám mây, trang web và ứng dụng riêng tư từ mọi nơi, trên mọi thiết bị.

GROUPIB

Hệ sinh thái bảo mật của Group-IB cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho cơ sở hạ tầng CNTT của các tổ chức dựa trên thông tin an ninh mạng độc đáo, phân tích tấn công chuyên sâu và phản ứng sự cố hiệu quả.

PROTECT4S

Công nghệ độc quyền của Protect4s cho phép các tổ chức giám sát liên tục ERP và các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh đối với các lỗ hổng an ninh mạng.

ESET - Malware Protection & Internet Security

Bảo vệ tất cả các khía cạnh của cuộc sống kỹ thuật số của bạn với cutting-edge expertise và advanced machine learning. Bảo mật các thiết bị Windows, MacOS và Android.

ANOMALI

Nhiệm vụ của Anamali là thu thập thông tin các mối đe dọa an ninh mạng để định danh và lựa chọn ưu tiên các mối đe dọa quan trọng đối với cơ quan của bạn.

OPSWAT

Công nghệ độc quyền của Opswat có thể phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng một cách hiệu quả trên nhiều loại thiết bị và dữ liệu khác nhau.

CEMS - Content Event Manage System

Cung cấp các dịch vụ về Giám sát, Đo lường, Phân tích cho các nhãn hàng, thương hiệu hoặc các sự kiện trên mạng xã hội.

KONG: Next-Generation API platform for Microservices

Là giải pháp API Gateway, platform về API, nhiều plugins giúp cho việc triển khai microservices dễ dàng hơn như authentication, rate-limiting, transformation, logging,... Kong giúp xây dựng hạ tầng về API giúp cho các ứng dụng như Mobile app/website chạy được nên nền tảng kiến trúc microservice và dễ dàng quản lý/định tuyến các ứng dụng thông qua các upstream.

VCyber - The gateway to your success in 4th industry

How Threat Intelligence sharing can help VietNam Banks to become cyber resilient?

Anomali trình bày giải pháp tại hội thảo "How Threat Intelligence sharing can help VietNam Banks to become cyber resilient? được tổ chức bởi E&Y